Uddannelsestilbud:

Videbæk kristne Friskole, som er en statsanerkendt privatskole, tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Der undervises i de samme fag som i folkeskolen.
Skolen er inddelt i 3 afdelinger. Indskoling: 0. - 3. klasse, Mellemtrin: 4. - 6. klasse, og en overbygning: 7. - 9. klasse.
 
Desuden tilbydes en række periodefag til eleverne i overbygningen - herunder kan nævnes en række tilbud som f.eks.: Volleyball, fodbold, badminton, film produktion, ung mad, IT, forfatteskole, design, krea, psykologi, budgetlægning, m.m.
Ligeledes har vi også periodefag på mellemtrinnet i 5. og 6. klasse.
 
Fysiske rammer:
Efter den sidste udvidelse på 1650 m² i 2009 er V.k.F. fuldt udbygget med 3 afdelinger og 13. klasser fra 0. - 9. klasse.
Skolens indskolingsdel er bygget i 2001, og 2009 bygningen, danner rammen omkring skolens overbygningseleve  7. - 9. klasse og indeholder ligeledes store lyse faglokaler, som billedkunst, sløjd, biologi/natur-teknik/fysik. Desuden rumme denne bygning også skolens torv, der hver dag danner rammen om den daglige morgensamling for hele skolen.
Desuden har skolen egen idrætshal.
Skolens SFO, der er fra 2001, er en integreret del af indskolingen. 
Skolens legplads er fra 2009. 
Skolens mellemtrinslokaler er renoveret i 2011-2012.
Skolens legeplads blev i 2012 udviddet med en multibane.
Skolens forhal/hovedingang blev renoveret i 2013.
Nyt hjemkundskabslokale indvies i august 2014.
Vandlegeplads indvies i foråret 2016.
I 2017  indviede vi den hidtil mest omfattnende renovering og tilbygning af skolen. Dette byggeri indeholder bla. et nyt stort indgangsparti,  en stor hall, biblioteksområde, personalerum, lærer forberedelse, fag/klasseværelser, mødelokaler, pædagogisk værksted, mm.
Indskolingen blev også udbygget med et nyt klasseværelse og de "gamle" klasseværelser fra 2001 blev sammenlagt til to store klassevær
 
Skolens tilsynsførende, som er tidligere lærer og afdelingsleder, har et godt indblik i skolens daglige liv og virksomhed. Den senest udarbejdede skriftlige tilsynsrapport kan læses under menupunktet: Om skolen - Tilsynserklæring

Henvendelse til V.k.F.:

Man er altid velkommen til at henvende sig til skolen angående indskrivning eller aktuelle oplysninger. Man vil således kunne få tilsendt VkF skolehåndbogen som udkommer hvert år før sommerferien.

 
Skolens forventninger er som følger: 
  • at eleverne viser god opførsel på vej til og fra skole
  • at forældrene følger aktivt med i barnets skolegang
  • at de har omsorg for, at barnet møder velforberedt og udhvilet i skolen
  • at eleven er opdraget til at vise hensyn og ansvarlig social adfærd
  • at forældrene er loyale over for skolen, dens værdigrundlag og de ansatte
  • at forældrene ved indskrivningen melder klart ud om barnets evt. vanskeligheder

Andet:

Skolen har 278 elever og ca. 85 elever er tilmeldt skolefritidsordningen. Skolen afholder hvert år et stort julemarked og en påskefest for hele skolen. Hvert år afholdes der en skolefest med musik og skuespil af skolens 6. klasse. Der er udarbejdet såvel arbejdsmiljøbeskrivelse som undervisningsmiljøbeskrivelse.