Samværsregler på VkF

 

 1. Vi forventer, at eleverne møder til tiden. Hvis eleverne fra 4. til 9. kl. kommer for sent til undervisningen, bliver det noteret på skolens kontor. I vil som forældre blive orienteret, hvis dette gentager sig 3 gange.

 2. Eleverne må ikke forlade skolens område i skoletiden. Der kan dog i specielle tilfælde gives tilladelse hos klasselæreren eller hos skoleleder/viceskoleleder.

 3. Vi anbefaler, at ingen begynder at cykle i skole, før de kommer i 1. kl. Det er ikke tilladt at cykle på skolens område. Elever som går eller cykler i skole færdes ad Ternevejs østlige sti (langs Bakkehuset). Skråstien ved hallen må kun benyttes af gående - uden cykel.
  Hvis en elev kører på knallert mellem hjem og skole, meddeles dette til skolen.

 4. Vi hjælper hinanden med at holde skolen pæn og ren. Vi stiller udeskoene i garderoben og medbringer evt. indesko. Vi rydder op efter os selv.

 5. Slik må ikke medtages, med mindre det er aftalt. Der må ikke ryges på skolens område. Tændstikker, lightere og farligt legetøj må ikke tages med i skole.

 6. Skolebøger skal indbindes. Når omslaget er slidt, skal det skiftes ud.

 7. Hvis noget beskadiges, skal det meddeles til klasselæreren eller skolens kontor. Krav om erstatning kan forekomme.

 8. Hvis en elevs påklædning sender signaler eller budskaber, som virker stødende, vil det blive påtalt.

 9. Eleverne har selv ansvaret for deres cykler. Ophold i cykelskuret er ikke tilladt.

 10. Medbragte penge og værdigenstande kan afleveres til opbevaring på skolen, da skolen ikke tager ansvaret for, hvad der efterlades i overtøj, tasker o.l.

 11. Hvis man opholder sig inde i frikvarteret, skal man forholde sig roligt og ikke løbe på skolens indendørs arealer.

 12. Mobiltelefoner eller lign. må medbringes men ikke anvendes i skoletiden, med medmindre andet er aftalt med skolen. Se afsnittet om »Mobiltelefon«

 13. Skolen har udarbejdet en kostpolitik og en festpolitik. Disse kan læses på skolens hjemmeside.

 14. Eleverne skal i enhver henseende rette sig efter lærerens anvisning.

  Husk først og sidst:
  Vis hensyn over for dine kammerater,

  Vær ikke så voldsom i legen,
  at det går ud over andre.