Kontakt:
SFO tlf.nr.: 21165513  
Skolefritidsordningen »Ternen«
Målgruppe:
Skolefritidsordningen er fortrinsvis for elever fra bh.kl. - 3. klasse.
Men elever fra 4. - 6. klasse benytter også SFO.
Der er plads til alle, der har behov for ordningen.
 
Formål:
Ternens formål er at skabe trygge og indholdsrige rammer, så børnene kan
trives og udvikle sig i et godt socialt fællesskab igennem leg og fritidsaktiviteter
både ude og inde.
I Ternen har vi en månedsplan med forskellige aktiviteter, såsom
fisketure, café, båldag, forskellige sportsarrangementer og
forældrekaffe, markedsdag, m.m.
 
 
Udmeldelse af Ternen:
Kan ske med en måneds varsel til den 1.
Der er særlige regler i forbindelse med forældreorlov.
Reglerne omfatter ikke fravær pga. ferie.