Skolepenge
For skoleåret 2018/19 gælder følgende satser:
• 0.– 6. klasse 1190 kr./mdr. i 11 mdr.
• 7.– 9. klasse 1240 kr./mdr i 11 mdr.
 
Der gives rabat for søskende med samme folkeregister adresse.
• 1. barn fuld pris
• 2. barn 50% rabat
• 3. barn gratis
Skolen er tilmeldt PBS (betalingsservice). Det er en god og praktisk ordning,
som vi forventer, at alle anvender til betaling af skolepenge og SFO.
 
 
Fripladstilskud
 
Undervisningsministeriet har nedsat et Fripladsudvalg, der fordeler støtten til de enkelte skoler på grundlag af ansøgningerne.
 
Ansøgningen udskrives herfra hjemmesiden eller via forældreintra. Udfyldes og afleveres til skolen.
Årsopgørelsen skal ikke indsendes sammen med ansøgningen. Fremover indhentes oplysningerne automatisk hos SKAT.
Skolen behandler ansøgningerne strengt fortroligt og har både ret og pligt til at foretage individuelle hensyn.
Ansøgningen skal afleveres senest  den 1. september i pågældende skoleår.  
 
Vi modtager først pengene fra Fordelingssekretariatet i december.
Et evt. fripladstilskud bliver derfor først fratrukket de opkrævede skolepengene i foråret.