Skolen underviser ud fra Fælles Forenklede Mål (FFM).
Lærernes årsplaner er således bygget op på baggrund af FFM.
Link til FFM for de enkelte fag: http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer
Desuden suppleres FFM i kristendom med skolens egen læseplan i kristendom.