Videbæk Kristne Friskoles bestyrelse

Hermed kan vi præsentere bestyrelsen ved VKF fra venstre:

Kasserer Hans Pedersen, Lotte Clausen, Per Korsgård, sekretær Charlotte Ladegaard Allerslev,

formand Jens Kristian Lynderup, Alice Dalgaard Mouridsen og næstformand Michael Andersen.